ร.9 ประทับบนหลังพ่อเฒ่าชาวเขา | 20-10-59 | น้อมถวายบังคม | ThairathTV

ดู 824,219 ครั้ง

ภาพพ่อเฒ่าชาวเขาเผ่ามูเซอแดงหรือเผ่าลาหู่คนหนึ่ง ซึ่งระบุชื่อพ่อเฒ่าแสนคำลือ หรือนายแสนคำลือ สิทธิพรคำลือ อดีตผู้ใหญ่บ้านแอโก๋แสนคำลือ ขณะนั้นอายุ 70 ปี ได้ให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชช ขึ้นประทับบนหลัง เพื่อไม่ให้ทรงลำบาก ที่ทรงพระราชดำเนินไปบนดอยในถิ่นทุรกันดาร เมื่อครั้งที่พระองค์ท่าน เสด็จพระราชดำเนิน มาที่หมู่บ้านแอโก๋แสนคำลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปี 2513 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปรบพระหัตถ์ สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในขณะนั้น นอกจากนี้ยังมีภาพที่พ่อเฒ่าแสนคำลือ นั่งดื่มสุราดองยากับพระองค์ท่าน ตามประสาชาวบ้าน เนื่องจากพ่อเฒ่าแสนคำลือ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปประทับที่บ้านของตนเอง ก่อนจะนำสุราดองยากระดูกเสือ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ตรัสว่าถ้าพ่อเฒ่าแสนคำลือดื่มได้ พระองค์ท่านก็เสวยได้จากนั้นก็ยกชูแก้วขึ้นดื่มไปพร้อมกัน หลังจากนั้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ตามเสด็จ ก็ดื่มสุรายาดอง ด้วยจนหมดขวด พร้อมกันนี้ยังมีภาพที่พ่อเฒ่าแสนคำลือเต้นรำประจำเผ่า ให้ทอดพระเนตร ปัจจุบันพ่อเฒ่าแสนคำลือ ได้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 30 ปี ซึ่งภาพทั้ง 3 ภาพนี้้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ ที่เป็นภาพแห่งความทรงจำ ที่ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ติดตามเราได้ที่ Website : http://www.thairath.tv Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV Instagram : https://instagram.com/thairathtv Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw

หมวดหมู่ Entertainment
ความคิดเห็น 10 รายการ